Prinudna naplata

  • Dva stana u Sremskoj Mitrovici 16856
  • Vikend kuća u Rakovcu 168864
  • Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Sjenici 16874